GENERAL INFORMATION

  • Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, được thành lập theo Quyết định số Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng và có trách nhiệm phối hợp với các phòng – ban thuộc Sở Xây dựng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
  • Trung tâm có chức năng cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà và các công trình xây dựng khác, đồng thời hỗ trợ cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1843/QĐ-TTG ngày 05/10/2010 và Quyết định số 1511/QĐ-TTG ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Trung tâm là thành viên của “Mạng kiểm định chất lượng công trình Việt Nam“.
10

Năm

C.O.S.I.C

31

Năm

Xây dựng và phát triển

COMPANY HISTORY AND VALUE

  • Tiền thân của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựngChi cục Bản đổ và Khảo sát Xây dựng. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà từ sở Địa chính – Nhà đất, sở Xây dựng đã phát sinh nhu cầu quản lý khối lượng rất lớn các hồ sơ, tài liệu trong ngành xây dựng và nhà đất. Do đó, lãnh đạo sở Xây dựng đã xây dựng Đề án chuyển đổi Chi cục Bản đồ và Khảo sát Xây dựng thành Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (tên viết tắt theo Tiếng Anh là Cosic)
  • Từ khi thành lập đến nay, trải qua 10 năm hoạt động, tiếp nối 31 năm xây dựng và phát triển từ Chi cục Bản đồ và Khảo sát Xây dựng đến Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (1989-2015), Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã thực sự trưởng thành, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực quản lý hồ sơ lưu trữ chuyên ngành xây dựng và cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng công trình.

ORGANIZATIONAL CHART

  • HMCIC has 107 employees in total, in which over 80% employees have university and postgraduate degrees.
  • All HMCIC’s officials and employees always try their best, promote a high responsibility, internal solidarity, good coordination to bring the best products to customers.
  • The total number of construction practice certificates of HMCIC is 44 certificates including architects, construction engineers, valuation engineers, construction supervisors, etc.
8

Kiến trúc sư

58

Kỹ sư xây dựng

21

Cử nhân

20

Khác

Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ACHIVEMENT

  • Our slogan is “HIGH QUALITY, PROGRESS, HONESTY AND EFFICIENCY”. Professional engineers have years of experience, professional working style. HMCIC always satisfy customers and partners through high quality products and services.
  • Thanks to efforts of all officials and employees, in recent years, HMCIC has been honored to receive many certificates of merit form the Ministry of Construction, People’s Committee of Ho Chi Minh city and Director of the Department of Construction. Many key officials HMCIC receive rewards at city-level.

COMPANY PROFILE

English